Privacy Verklaring

Deze website maakt geen gebruik van Cookies. Er worden dus op geen enkele manier gegevens van u opgeslagen. 

Het is ook niet mogelijk om op deze website een contactformulier in te vullen. Wilt u contact opnemen met Gea Aling-Hoving? Dan kunt u dit doen door te bellen naar 06-22 60 88 98 of door een e-mail te sturen naar info@gea-aling.com. 

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Gea Aling-Hoving, verstrekt u uw eigen gegevens aan Gea Aling-Hoving. Dit zijn gegevens als:
– Voor- en achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– Betaalgegevens om naderhand financiële zaken af te ronden
– Eventueel persoonsgegevens van uw familieleden
Deze gegevens heeft Gea Aling-Hoving nodig om de door uw aangevraagde diensten, uit te voeren. 

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren hangt af van het soort gegevens en het doel waarvoor ze zijn verkregen. Daarbij wordt er rekening gehouden met wettelijke bewaartermijnen en andere richtlijnen. 

Uw gegevens zullen gedeeld worden met derde partijen als:
– Uw begrafenisondernemer
– Onze accountant
– De belastingdienst

Bij Gea Aling-Hoving is Gea Aling-Hoving verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, Aling-Hoving is eigenaar en gevestigd op Noordloo 2, 9468AW in Annen. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gea Aling-Hoving. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hiervoor kunt u bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens, waar wij over beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt al deze verzoeken bij ons neerleggen door te mailen naar info@gea-aling.com. Er zal zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 6 weken, gereageerd worden op uw verzoek/verzoeken. 

Gea Aling-Hoving wil u erop wijzen dat u bij een klacht contact op kunt nemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Gea Aling-Hoving neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwezig van misbruik is, neem dan contact op via info@gea-aling.com.

Gea Aling-Hoving kan de privacyverklaring te allen tijde aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op de website, www.gea-aling.nl. 

VERSIE 1 – 2023